• Jaką ustalić stawkę za transport, aby zapewnić rentowność? Jak podpisanie umowy z nowym klientem wpływa na całkowite koszty transportu? Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na opłaty drogowe? Czy zlecenie należy zrealizować przy pomocy własnej floty pojazdów czy też przekazać je zewnętrznemu spedytorowi?

  PTV Route Optimiser odpowiada na wszystkie te pytania – program tworzy zoptymalizowane trasy i plany dystrybucji dla wszystkich zamówień, a także automatycznie oblicza wszystkie wydatki. W ten sposób zawsze masz wgląd we wszystkie koszty transportu i jednocześnie odkrywasz możliwości oszczędności.

 • Oblicz opłaty drogowe

  „viaTOLL” w Polsce, „Maut” w Niemczech i „Péage” we Francji – prawie wszystkie kraje europejskie pobierają opłaty drogowe. Zintegrowany kalkulator kosztów transportu PTV Route Optimiser posiada aktualne informacje na temat taryf obowiązujących w danym kraju i automatycznie oblicza wysokość opłat na trasie. Kiedy planowana jest podwyżka taryf? Za pomocą PTV Route Optimiser możesz z wyprzedzeniem obliczyć jej wpływ na koszty opłat drogowych na zaplanowanych trasach i odpowiednio dostosować ceny.

 • Zidentyfikuj czynniki kosztotwórcze w planowaniu transportu i redukuj wydatki

  Dzięki PTV Route Optimiser Twoi planiści mają wgląd we wszystkie czynniki, które mają wpływ na koszty. Przebiegi – liczba kilometrów ładownych – nie są jedynym czynnikiem wpływającym na koszty transportu. Zatory komunikacyjne mają wpływ na czas prowadzenia pojazdu, a tym samym także na koszty. PTV Route Optimiser umożliwia planistom identyfikację czynników kosztotwórczych w planowaniu transportu i znalezienie najbardziej opłacalnej trasy.

 • Lepsze decyzje dzięki dokładnej kalkulacji kosztów transportu

  Które zamówienia możesz zrealizować samodzielnie, a które z nich powinieneś zlecić firmom zewnętrznym? PTV Route Optimiser wspiera planistów w podejmowaniu właściwych decyzji. Wystarczy zdefiniować stawki przewozowe podwykonawców, profile pojazdów floty i koszty personelu. Na podstawie tych danych PTV Route Optimiser obliczy wysokość kosztów dla każdej opcji. Będziesz szybko wiedział, które zamówienia są opłacalne i czy możesz je wykonać samodzielnie.

 • Czy masz dodatkowe pytania?

  Skontaktuj się z nami. Chętnie służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań i problemów.

  Kontakt