• Zadaniem planistów transportu jest optymalizacja wykorzystania floty poprzez dystrybucję zamówień do pojazdów i optymalne tworzenie marszrut. W tym celu muszą oni zharmonizować różne cele, na przykład najkrótsza trasa może nie być najszybszą. Zrównoważony rozkład obciążenia pracą wszystkich kierowców może prowadzić do wyższych całkowitych kosztów transportu. Minimalne stawki wynagrodzenia i przepisy prawne dotyczące czasu jazdy i odpoczynku różnią się w zależności od kraju.

  Niezależnie od tego, jak doświadczeni są Twoi planiści transportu, dzisiejsze zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw jest zbyt skomplikowanym procesem, aby można go było wykonywać manualnie.

  PTV Route Optimiser wspiera planistów poprzez:

  Wszystko to pozwala planistom zaoszczędzić cenny czas, który mogą poświęcić na strategiczne zadania, ale przede wszystkim pomaga im w podejmowaniu lepszych decyzji. PTV Route Optimiser pomaga firmom obniżyć koszty transportu – podczas gdy firmy o małych flotach zwykle oszczędzają od 7% do 15% dzięki PTV Route Optimiser, firmy dysponujące większymi flotami osiągają oszczędności w wysokości 17% i więcej.

Planowanie tras i marszrutyzacja jednym kliknięciem

 • Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, magazynów i dostaw zwiększa się złożoność planowania i optymalizacji tras. PTV Route Optimiser analizuje wszystkie możliwe scenariusze i sugeruje najwydajniejsze trasy i marszruty w ciągu kilku sekund. Dzięki temu oprogramowanie znacznie skraca czas planowania, umożliwiając planistom koncentrację na bardziej strategicznych zadaniach. Co więcej planowanie tras i marszrutyzacja za pomocą PTV Route Optimiser prowadzi do uzyskiwania lepszych i bardziej wydajnych wyników.

 • Łatwe porównywanie dostępnych scenariuszy

  PTV Route Optimiser oblicza alternatywne trasy i wizualizuje je na mapie. Program podpowiada odpowiedni pojazd dla każdej trasy wraz z kompletem danych dotyczących czasu jazdy i pracy, odległości oraz z raportem kosztów. Ostateczne decyzje należą już do planisty – PTV Route Optimiser pozwala mu uważnie rozważyć wszystkie opcje i podjąć świadomą decyzję. Planiści mogą także w dowolnym momencie ręcznie dostosować i zmienić wytyczoną trasę lub przypisać zamówienie do innego kierowcy.

 • Automatyczne uwzględnianie wymagań i ograniczeń

  Ograniczenia takie jak wyznaczone przez prawo czasy jazdy i odpoczynku oraz wymagania takie jak okna czasowe dla dostaw powodują, że planowanie tras i marszrutyzacja stają się jeszcze bardziej złożonym zadaniem. Inteligentne algorytmy PTV Route Optimiser uwzględniają wszystkie ograniczenia przy wyznaczaniu optymalnych tras i tworzeniu marszrut.

 • Czy masz dodatkowe pytania?

  Skontaktuj się z nami. Chętnie służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań i problemów.

  Kontakt