• Wymagania klientów i regulacje prawne wciąż rosną, co sprawia, że planowanie transportu staje się coraz bardziej wymagającym zadaniem – wąskie terminy dostaw, ograniczenia wjazdu do centrów miast i limity emisji spalin to tylko niektóre przykłady ograniczeń, które należy uwzględnić przy planowaniu tras i optymalizowaniu kolejności dostaw dla samochodów ciężarowych.

  PTV Route Optimiser zamienia złożoność planowania transportu w efektywność – planiści transportu mogą wczytywać przepisy prawne, wymagania klientów, informacje na temat terminali czy specyfikacje pojazdu do PTV Route Optimiser poprzez interfejs za pomocą kilku kliknięć. Podczas przypisywania zleceń do dostępnych kierowców i wyznaczania tras program automatycznie bierze pod uwagę wszystkie zadane ograniczenia, a zaproponowany plan tras spełnia wszystkie warunki. Planowanie transportu nigdy nie było tak łatwe.

 • Ograniczenia w optymalizacji tras

Limity czasowe

 • Klienci często określają godziny otwarcia lub wąskie okna czasowe, podczas których należy dostarczyć towar. Jeśli Twoi kierowcy nie dotrą na czas, mogą spotkać się z odmową przyjęcia lub czasem oczekiwania, a za spóźnione dostawy możesz zostać obciążony karą umowną.

  Przepisy prawne dotyczące czasu jazdy, pracy i odpoczynku dodatkowo komplikują planowanie tras i sekwencji dostaw. Dzięki PTV Route Optimiser możesz mieć pewność, że wszystkie restrykcje są uwzględniane – po prostu wprowadź i zapisz ograniczenia okien czasowych, pracy lub godzin otwarcia, w systemie. Program automatycznie uwzględni je podczas wyznaczania tras i ustalania harmonogramów dla kierowców.

Pojazdy

 • Samochody ciężarowe, elektryczne samochody dostawcze, chłodnie lub ciężarówki z wózkami widłowymi czy windami – nie każdy pojazd nadaje się do każdego zadania. Ponadto aspekty środowiskowe i prawne sprawiają, że wybór odpowiedniego środka transportu ma coraz większe znaczenie – podczas gdy silniki wysokoprężne mogą napotykać zakazy w centrach miast, elektryczne ciężarówki i samochody dostawcze mają ograniczony zasięg. PTV Route Optimiser automatycznie wybiera właściwy rodzaj pojazdu do każdego zadania, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty.

Masa i objętość ładunku

 • Zaplanuj perfekcyjnie rozkład ładunku i zoptymalizuj wykorzystanie ładowności swojej floty. Tworząc plany dostaw i wytyczając trasy, PTV Route Optimiser uwzględnia maksymalną ładowność oraz dostępną przestrzeń ładunkową i określa, ile palet lub rollkontenerów może zostać umieszczonych w ciężarówce czy samochodzie dostawczym. Ponadto PTV Route Optimiser uwzględnia rodzaj ładunku i omija drogi, którymi przewóz towarów niebezpiecznych jest zabroniony.

Punkty załadunku i rozładunku

 • Krótka rampa, wąska brama, brak wózków widłowych – czasami dostawa jest prawdziwym wyzwaniem. Gdy informacje o punktach dostaw są przechowywane w PTV Route Optimiser, narzędzie wybiera odpowiedni pojazd dla każdej trasy. Ponadto jeśli adresy załadunku i rozładunku są nieznane, to w systemie zamiast adresu można wprowadzić współrzędne GPS.

 • Czy masz dodatkowe pytania?

  Skontaktuj się z nami. Chętnie służymy pomocą w razie jakichkolwiek pytań i problemów.

  Kontakt