• Grupa Pruszyński-Nowicki to zdecydowany lider na rynku blaszanych pokryć dachowych i elewacyjnych. Skupia ponad 20 podmiotów działających w kraju i za granicą, przede wszystkim na terenie Czech, Ukrainy, Rumunii, Niemiec oraz Węgier. Eksport stanowi już ponad 20% łącznych przychodów. Marka Pruszyński jest doskonale znana w Europie, firma jest dostawcą materiałów i technologii przy realizacji największych i najambitniejszych projektów inwestycyjnych w tym regionie. Firma Pruszyński-Nowicki systematycznie umacnia swoją pozycję lidera branży. Stawia przede wszystkim na innowacyjność i różnorodność oferowanych produktów. Stale inwestuje w nowoczesne rozwiązania i sprzęt. Aby podnieść efektywność floty i jakość obsługi klienta w regionie zachodnim i na rynku niemieckim, odział firmy z Motańca k. Szczecina zdecydował się na podjęcie współpracy z PTV Group i wdrożenie systemu do optymalizacji tras PTV Route Optimiser.

   

  Cel

  Podniesienie efektywności floty i jakości obsługi klientów poprzez optymalne planowanie tras i czasów dostaw oraz precyzyjną, aktywną informację na temat terminu realizacji dostawy.

  Podejście

  Wdrożenie systemu do optymalizacji tras PTV Route Optimiser wraz z serwisem PTV Drive&Arrive i aplikacją mobilną kierowcy, umożliwiającą śledzenie aktualnego statusu dostawy i generowanie automatycznych powiadomień dla klientów online.

  Korzyści

  Skrócenie czasu planowania tras i obsługi zamówień klientów. Zwiększenie efektywności dystrybucji oraz optymalizacja wykorzystania floty. Precyzyjne wyznaczanie planowanego terminu i punktualna dostawa. Zmniejszenie emisji CO2.

 • Sytuacja przed wdrożeniem

  Przed wdrożeniem systemu PTV Route Optimiser firma korzystała z powszechnie dostępnych narzędzi takich jak excel oraz z map cyfrowych. Narzędzia te jednak nie dawały oczekiwanej precyzji kalkulacji czasu i drogi przejazdu pojazdów o zróżnicowanej wielkości i wyposażeniu. Planowanie tras było procesem czasochłonnym, a informowanie klientów o zaplanowanej dostawie, angażowało planistów i kierowców, wymagając ciągłego kontaktu telefonicznego. Przy stale rosnącej sprzedaży i wolumenie dostaw, wzrastały nakłady na obsługę zamówień i transport dostaw. Spółka przeprowadziła analizę systemów do planowania tras dostępnych na rynku i zdecydowała się na oprogramowanie PTV Route Optimiser, które dzięki 40-letniemu doświadczeniu na rynku zapewnia profesjonalne wsparcie we wdrożeniach, o czym świadczą referencje klientów z wielu branżach. Zastosowanie specjalistycznych map i algorytmów umożliwia optymalne wykorzystanie floty, precyzyjnie ułożone trasy i wskazanie terminu dostawy oraz kalkulacje kosztów. Obsługa całego procesu planowania w jednym systemie umożliwia także klientom monitorowanie ETA (eng. Estimated Time of Arrival – przewidywany czas dojazdu) dostawy online oraz automatyczne powiadamianie ich w przypadku nieplanowych opóźnień.

 • Punktualna dostawa i śledzenie ETA online

  Klienci firmy otrzymują teraz powiadomienie e-mail lub sms o przewidywanej dacie oraz przedziale godzinowym dostawy. Wiadomość e-mail zawiera link do strony, gdzie dostępna jest aktualna ETA, a w przypadku nieplanowanych opóźnień, wynikłych np. z warunków atmosferycznych czy też warunków drogowych, informacja o zdarzeniu może być automatycznie wysyłana do klienta. Czas dostawy jest obliczany na podstawie aktualnych danych o natężeniu ruchu na trasie, opóźnień w poprzednich punktach rozładunku oraz bieżącej pozycji pojazdu, które są przesyłane w sposób ciągły przez aplikację kierowcy.

  – Firma, obsługując zagranicznych i krajowych klientów, stawia na jakość obsługi i komfort klienta. Precyzyjne wyznaczanie planowanego terminu i punktualna dostawa wraz z możliwością śledzenia transportu online były dla nas kluczowym elementem rozwoju firmy. Dla planistów oznacza to mniej czasu spędzonego na telefonicznym informowaniu odbiorców o zmianach, a dla klientów – większą niezawodność i przejrzystość — mówi Piotr Achtelik, Dyrektor Logistyki z Pruszyński-Nowicki.

   

  Dzięki PTV Route Optimiser dwucyfrowy wzrost sprzedaży spółki Pruszyński-Nowicki został obsłużony bez dodatkowych inwestycji w pojazdy i przy zachowaniu wysokich standardów terminowości.

   

  Większa efektywność floty

  PTV Route Optimiser oprócz zwiększenia efektywności dystrybucji przyczynił się również do optymalizacji wykorzystanej floty. Wyznaczając transport, planista analizuje teraz wszystkie możliwe scenariusze, a system sugeruje mu najwydajniejsze trasy i marszruty w ciągu kilku sekund. Dzięki temu znacznie skrócił się czas planowania, a wydłużył tak istotny czas na przyjmowanie nowych zamówień. System, analizując trasy, dodatkowo ocenia możliwości ich usprawnienia, np. zmianę godziny wyjazdu i optymalizację pod kątem czasu pracy i przerw, ustawienie pozycji w trasie pod kątem wymagań załadunku i rozładunku towarów wrażliwych. W rezultacie dwucyfrowy wzrost sprzedaży został obsłużony bez dodatkowych inwestycji w pojazdy i przy zachowaniu wysokich standardów terminowości.

  – Wzrost zapotrzebowania na transport nie musi oznaczać inwestycji w dodatkowe środki transportu i flotę. Często lepszym i tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu do optymalizacji tras, który pomaga planistom uzyskiwać wyższą efektywność pojazdów i redukować ich przebieg – mówi Wojciech Bujak, Sales Manager z PTV Group.

   

  Dodatkowe korzyści

  Optymalizacja transportu przyczyniła się również do ograniczenia emisji CO2, co było dla firmy Pruszyński-Nowicki bardzo istotne. Z każdym kilometrem zaoszczędzonym dzięki optymalizacji tras zmniejszone zostały nie tylko koszty paliwa, ale również emisja spalin do środowiska.

 • Masz pytania?

  Zapraszamy do kontaktu

  Kontakt