• Wiodące na świecie oprogramowanie do symulacji multimodalnych

  PTV Vissim wspiera miasta, inżynierów ruchu i producentów oryginalnego sprzętu motoryzacyjnego (OEM) w procesie decyzyjnym w zakresie tworzenia dostępnego, bezpiecznego, trwałego i zrównoważonego ekosystemu mobilności, poprzez poprawę i rozwiązywanie problemów związanych z ruchem drogowym, takich jak zatory komunikacyjne i emisje spalin w miastach.

 • Dlaczego symulacja?

  Mówiąc krótko, PTV Vissim pozwala symulować ruch. Nasza symulacja przepływu ruchu umożliwia naśladowanie rzeczywistego ruchu drogowego w Twoim mieście. Przetestuj różne pomysły w tych samych warunkach, aby uzyskać cenne informacje, na podstawie których podejmiesz ważne decyzje dotyczące ekosystemu mobilności. PTV Vissim może być użyty do symulacji ruchu drogowego w najdrobniejszych szczegółach, zarówno w miastach, jak i na autostradach na całym świecie. Pomaga opracować skuteczne strategie zarządzania, aby rozwiązywać problemy związane z ruchem.

 • Odzwierciedlaj dokładnie lokalne warunki ruchu

  Jeśli nie są dostępne żadne dane z rzeczywistego świata, modele w PTV Vissim mogą być budowane na danych „założonych” lub „prognozowanych”. Aby uzyskać dokładne wyniki, można również skalibrować w symulacji ruchy pojazdu, tak aby zachowanie kierowcy odzwierciedlało lokalne warunki drogowe.

 • Najwyższy poziom szczegółowości

  PTV Vissim zapewnia symulację przepływu ruchu w różnych rozdzielczościach, wszystko w ramach jednego oprogramowania. Na poziomie mikroskopowym oprogramowanie do symulacji ruchu zapewnia najwyższy poziom szczegółowości, ponieważ pojazdy i piesi mogą być indywidualnie symulowani. W porównaniu do modeli mikroskopowych modele mezoskopowe charakteryzują się niższym poziomem szczegółowości. To zmniejszenie szczegółowości znacząco zmniejsza wysiłek związany z modelowaniem i czasem trwania symulacji, dzięki czemu praca jest bardziej wydajna. W razie potrzeby nasze oprogramowanie do symulacji przepływu ruchu oferuje również połączenie mikrosymulacji i symulacji mezoskopowej w symulacji hybrydowej. PTV Vissim umożliwia pełną kontrolę i elastyczność, dzięki czemu można łatwo wybrać poziom szczegółowości dla określonej aplikacji, bez żadnych kompromisów.

 • Unikaj kosztownych błędów

  Eksperymentowanie w rzeczywistym świecie jest drogie, ponieważ niesie ze sobą wiele potencjalnych kosztów. Możesz ich uniknąć, wnikliwie eksperymentując w środowisku symulacji przepływu ruchu przed wdrożeniem. Z PTV Vissim możesz testować różne projekty skrzyżowań i optymalizację sygnalizacji świetlnej, aby zobaczyć, co działa najlepiej.

  Od prostych skrzyżowań do węzłów i rond z sygnalizacją świetlną, z pierwszeństwem transportu publicznego, komunikacją pieszych lub "magicznymi rondami" – za pomocą naszego oprogramowania do symulacji ruchu można modelować i badać dowolną geometrię węzła oraz dowolny rodzaj pierwszeństwa i sygnalizacji.

 • Usprawnij komunikację z interesariuszami

  Zademonstruj zalety swoich pomysłów dzięki wizualizacji danych w PTV Vissim. Możesz łatwo przekonać swoich interesariuszy nie tylko poprzez wyświetlanie wyników, ale przede wszystkim za pomocą realistycznej i kompleksowej reprezentacji symulacji w 3D. Aby zaprezentować wyniki analizy Twojej symulacji prosto i wyraźnie, zilustruj graficznie hotspoty ruchu w sieci oraz zaprezentuj indywidualne parametry pojazdu czy wbudowane wykresy. Wszystko to można zrobić w PTV Vissim za naciśnięciem jednego przycisku.