• Symuluj dokładnie wszystkie rodzaje transportu i ich interakcje

  Nasze potężne oprogramowanie do symulacji ruchu multimodalnego jest idealne do badania ruchu we wszystkich rodzajach transportu, w tym również ruchu pieszych. Korzystając z wirtualnego odwzorowania dowolnej infrastruktury, od dróg po węzły przesiadkowe i transportowe, można przetestować wiele scenariuszy typu "co, jeśli". Pozwoli to zidentyfikować problemy i znaleźć usprawnienia zapewniające najlepsze wyniki dla wszystkich rodzajów transportu. PTV Vissim wykorzystuje szczegółowe modele behawioralne, które umożliwiają odwzorowanie lokalnych warunków i parametrów, w tym wybór trasy, wybór pasa, zmianę pasa i zachowanie pojazdu. Pozwala to na tworzenie modeli symulacyjnych z dowolnego miejsca na świecie.

 • Dorównuje rzeczywistości

  Korzystając z modelu samochodu Wiedemann, opartego na regułach modelu zmiany pasa ruchu, oraz Social Force Model dla dynamiki pieszych, PTV Vissim zapewnia multimodalne scenariusze odzwierciedlające rzeczywistość. Nasze oprogramowanie do symulacji ruchu jest wiodącym na świecie narzędziem do planowania i wizualizacji, potrafiącym naśladować rzeczywisty ruch w najdrobniejszych szczegółach.

 • Podejmuj decyzje oparte na dowodach

  W dużych i mniejszych miastach piesi, rowerzyści i zmotoryzowani spotykają się niekiedy w stosunkowo wąskiej przestrzeni. Dlatego też uwzględnienie płynności ruchów pieszych i ich interakcji z pobliskimi zdarzeniami drogowymi jest kluczowym elementem ruchu i planowania miejskiego. Za pomocą PTV Vissim możesz symulować projekty usprawniające i oceniać zalety inwestycji, dzięki czemu dostarczysz udany projekt.

 • Planuj, testuj, zatwierdzaj

  Kluczowym elementem zwiększającym atrakcyjność i opłacalność transportu publicznego jest jego niezawodność. Działania służące ustalaniu priorytetów lokalnego transportu publicznego mogą być stosowane na poziomie operacyjnym oraz na poziomie pojazdu.

  • Optymalizacja wymiany pasażerów poprzez wybór najbardziej odpowiednich projektów przystanków, a zwłaszcza działań związanych z węzłami przesiadkowymi.
  • Symulacja transportu publicznego oparta jest na elastycznej strukturze linii transportu publicznego, zarówno kolejowego, jak i drogowego, z różnymi typami pojazdów oraz opracowaniem odpowiednich rozkładów jazdy i tras linii.
  • Aby szczegółowo odwzorować systemy transportu publicznego, użytkownicy z łatwością mogą importować swoje modele transportu publicznego zaplanowane w PTV Visum do PTV Vissim lub dodać je ręcznie do oprogramowania symulacyjnego.