Zaawansowane systemy zarządzania ruchem w PTV Vissim

 • Dla inteligentnych miast i inteligentnej drogi

  Najnowocześniejsze zintegrowane systemy zarządzania ruchem umożliwiają szybsze podjęcie działań, zmierzających do zmniejszenia zatorów i wypadków. Dzięki PTV Vissim możesz odtworzyć szeroką gamę zaawansowanych systemów zarządzania ruchem w celu zwiększenia przepływu ruchu i bezpieczeństwa na drogach.

  Zaawansowane systemy zarządzania ruchem mogą być wdrażane zarówno na autostradach, jak i w miastach, tak aby zwiększyć i utrzymać przepustowość transportu, dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Z PTV Vissim możesz modelować wszystkie działania operacyjne i oceniać ich wpływ na ogólny przepływ ruchu.

 • Inne zastosowania zaawansowanych systemów zarządzania ruchem (ATMS) w PTV Vissim:

  • PTV Vissim pozwala na odzwierciedlanie i analizowanie systemów kontroli pasa ruchu np. ograniczeń prędkości poruszania się na drogach, pasów dla pojazdów ciężarowych czy też ostrzeżeń o korkach na drodze.
  • Zmienna regulacja prędkości służy do zharmonizowania poszczególnych prędkości pojazdu i kontrolowania wyprzedzania, tak aby utrzymać płynność przy dużym natężeniu ruchu.
  • Symulowane mogą być również znaki (VMS) ostrzegające kierowców przed potencjalnie niebezpiecznymi warunkami (wypadki, korki, ulewne deszcze, mgły itp.) oraz porady w zakresie wyboru trasy z powodu tych zdarzeń. Na węzłach autostradowych można symulować zarówno znaki drogowe o zmiennym natężeniu ruchu, jak i czasowe z różnym stopniem zgodności.
  • Symuluj tymczasowe wykorzystanie pasów awaryjnych, aby zapewnić dodatkową przepustowość podczas dużego natężenia ruchu.
  • Ramp metering czyli kontrola wjazdu, która przeciwdziała nadmiernemu zagęszczeniu pojazdów na danym odcinku, może być odpowiednią strategią, aby zmniejszyć opóźnienie. Testuj różne algorytmy sterowania oraz określ najlepsze podejście i optymalne wartości progowe w naszym oprogramowaniu do symulacji ruchu.
  • Zarządzane pasy służą do wydzielenia podgrup transportowych wszystkich pojazdów poruszających się po odcinku autostrady. Typowymi podgrupami są pojazdy z większą liczbą pasażerów (HOV) i pojazdy, które płacą za korzystanie z dedykowanej linii High Occupancy and Toll (HOT). Zmienne opłaty za przejazd i wpływ na kierowanie ruchu mogą być symulowane i oceniane.