Kształtowanie przyszłej mobilności za pomocą PTV Visum

  • Mobilność przyszłości pod kontrolą

    Planowanie operacyjne w transporcie jest zawsze wyzwaniem związanym z koniecznością uniknięcia przeciążenia, umożliwienia wzrostu ruchu, a zarazem spełnienia wymagań budżetu i środowiska miejskiego. Przyszłość mobilności zmierza w kierunku elektrycznych i autonomicznych pojazdów, zatem planiści transportu muszą dostosować się do trendu i uwzględniać go w swoje pracy. 

Tworzymy idealny ekosystem dla mobilności

  • Przyszłość mobilności to nie tylko samochody. To przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej liczby pojazdów na drodze, dla optymalnego transportu. Inteligentne wykorzystywanie danych i wdrożenie oprogramowania takiego jak PTV Visum do modelowania i symulacji systemów multimodalnych, stają się niezbędne. Aby skutecznie zarządzać przejściem z własnego samochodu do modelu konsumpcyjnego (zintegrowanego z transportem publicznym) niezbędne jest silne partnerstwo między firmami technologicznymi, producentami samochodów, miastami oraz gminami. Po wielu rozmowach z decydentami, PTV Group zbudowała pozycję lidera i kształtuje mobilność przyszłości. Łączymy sektor prywatny i publiczny, konsultujemy je w zakresie tematów i trendów dotyczących przyszłości transportu.

Pojazdy elektryczne i autonomiczne

  • W przypadku integracji autonomicznych pojazdów z istniejącą siecią transportową należy wziąć pod uwagę ich bezpośredni wpływ na natężenie ruchu i przepustowość. Pojazdy elektryczne, a zwłaszcza autonomiczne, mogą przynieść dalekosiężne konsekwencje ekonomiczne i być niebezpieczne dla użytkowników już na etapie testów w świecie rzeczywistym. Dlatego też PTV Visum jest niezbędnym, a zarazem bardzo ważnym oprogramowaniem do planowania ruchu, które pomaga zminimalizować rzeczywiste zagrożenia i kontrolować mobilność przyszłości poprzez symulacje.

Modelowanie rynku udostępniania pojazdów

  • PTV Visum jest swego rodzaju cyfrowym placem zabaw, dzięki któremu możesz podejmować świadome i pewne decyzje. Rynek udostępniania pojazdów jest trudny do modelowania, ponieważ obejmuje interakcje ludzi i pojazdów, decyzje podejmowane są indywidualnie, ale także w złożony sposób. Nasze oprogramowanie do planowania ruchu jest jedyną platformą na świecie, która modeluje współdzielenie pojazdów i wspólne przejazdy! Dajemy Ci swobodą eksperymentowania i możliwość optymalizacji dokładnych modeli przejazdów. Możesz polegać całkowicie na naszym systemie, które zapewnia stały dostęp do innowacji, aby przygotować cię do mobilnej przyszłości w planowaniu ruchu drogowego i inżynierii.