• Kompleksowe i intuicyjne oprogramowanie do planowania ruchu

  Dzięki PTV Visum otrzymujesz najlepsze rozwiązanie do efektywnego planowania ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz modelować potrzeby komunikacyjne w mieście lub w całym regionie, czy też poznać wszystkie szczegóły związane z ruchem drogowym. Nasz planer transportu jest odpowiedzią na Twoje potrzeby! Korzystając z PTV Visum, możesz stworzyć plan główny transportu i korzystać z następujących funkcji:

  • Import drogi i sieci transportu publicznego z kilku źródeł (DIVA, HAFAS, OpenStreetMap itp.) lub z sieci nawigacyjnych Vision Traffic Data.
  • Wbudowane procedury do przejrzystego obliczania różnych modeli zapotrzebowania (algorytm 4-etapowy, oparty na trasach i aktywności) i wykonywania wiarygodnych prognoz transportowych dzięki modelowaniu popytu.
  • Jedna z najszybszych metod przypisywania, dzięki której zmniejszysz odchylenia od ruchu w świecie rzeczywistym za pomocą techniki korekcji matrycy.
  • Wykorzystanie modelu transportu do ilościowego określenia scenariusza i rozwoju działań, w tym przygotowania ich do analizy.
  • Umożliwienie zainteresowanym organom wglądu w przejrzyste mapy i tabele.