• PTV Viswalk pozostawia wszystkie nieprzyjemne niespodzianki w wirtualnym świecie...

  ...i pozwala dostarczać najlepszą jakość w świecie rzeczywistym. Organizacja potoków pieszych w każdej sytuacji lub lokalizacji może być trudna. Istnieje zbyt wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przepływ tłumu, ale dzięki PTV Viswalk można przetestować wiele scenariuszy i wybrać najlepsze rozwiązanie przed wdrożeniem w świecie rzeczywistym. Dzięki naszemu oprogramowaniu do symulacji zachowań pieszych i tłumu możesz:

  • Obniżyć koszty – uniknij niepotrzebnych kosztów, które mogą wystąpić podczas wykonywania działań, optymalizując przepływ pieszych i tłumu podczas fazy projektowania.
  • Prognozuj i przewiduj: symulacja pozwala prognozować przepływy tłumui przewidywać wszelkie istotne problemy
  • Odpowiedz na pytania "co jeśli": PTV Viswalk dostarcza wszystkich potrzebnych odpowiedzi dzięki dokładnemu odzwierciedleniu zachowań tłumu i pieszych.
  • Przedstaw i przekonaj: skutecznie komunikuj się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w procesie podejmowania decyzji.
  • Działaj efektywnie: optymalizuj i zwiększaj efektywność operacyjną w danym środowisku i przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.