Analiza dużej ilości danych

Dane są siłą napędową cyfrowej gospodarki. Urządzenia sieciowe, takie jak mogące udostępniać lokalizację smartfony, a także usługi oparte na chmurze, generują dane i informacje, które dzięki swojej innowacyjności ułatwiają wprowadzanie nowych rozwiązań.

    • Wszystkie nasze rozwiązania przeznaczone do planowania tras, logistyki transportu, zarządzania ruchem drogowym i telematyki, a także portale związane z mobilnością, nawigacje oraz dane dotyczące ruchu drogowego i logistyki ułatwiają użytkownikom szybkie i niezawodne przemieszczanie się.

      Aby spełnić te wymagania, PTV Group przetwarza dane pochodzące od wiodących dostawców z różnych części świata. Efekt: spójne, bardzo szczegółowe mapy, w tym bezproblemowe wyznaczanie trasy dla wszystkich krajów, oraz dodatki, takie jak obiekty (np. restauracje, szpitale) czy zdjęcia lotnicze i satelitarne, specjalne analizy danych o ruchu drogowym lub po prostu odpowiedni zestaw danych przestrzennych. Istnieją także rozwiązania przeznaczone do integracji map z istniejącymi aplikacjami.

      Nasi klienci korzystają z efektu synergii pomiędzy zagadnieniami ruchu drogowego, transportu i logistyki. Dzięki temu dane zgromadzone przez PTV mogą służyć między innymi do rozwiązywania problemów w planowaniu transportu i przewidywaniu ruchu drogowego. Wartość dodana powstaje często dzięki kumulacji i integracji rozmaitych danych w ramach jednego programu lub rozwiązania informatycznego. Skupiamy się na nowinkach technologicznych, które pozwalają nam wyprzedzać najnowsze tendencje w przetwarzaniu danych.  • Rozwiązania do: Analiza dużej ilości danychoraz: