Analiza dużej ilości danych

Dane są siłą napędową cyfrowej gospodarki. Urządzenia sieciowe, takie jak mogące udostępniać lokalizację smartfony, a także usługi oparte na chmurze, generują dane i informacje, które dzięki swojej innowacyjności ułatwiają wprowadzanie nowych rozwiązań.