Mobilność elektryczna

Cele klimatyczne możemy zrealizować wyłącznie poprzez zastąpienie konwencjonalnych napędów bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami. E-mobilność zapewnia niski poziom emisji i hałasu i jest jednym z elementów do budowy przyszłej mobilności. Gruntowne zmiany przejdą nie tylko pojazdy prywatne i firmowe oraz obszary ich zastosowań, ale także związane z mobilnością zachowania nas wszystkich. Będzie to miało konsekwencje dla miast, ruchu drogowego, a także dla użytkowników dróg.