Ruch rowerowy i pieszy

Nasze miasta i ulice od dawna są przystosowane do ruchu pojazdów zasilanych paliwem. Jednak obecnie coraz więcej ludzi wybiera alternatywne formy mobilności i nie jest to tylko autobus czy pociąg. Szczególnie krótsze dystanse coraz częściej są pokonywane pieszo lub rowerem. To bardzo pozytywne zjawisko, która pomaga zmniejszyć korki, poziom hałasu i emisję spalin. Zwiększone wysiłki na rzecz ochrony klimatu, integracji i bezpieczeństwa drogowego powodują, że piesi i rowerzyści są istotnym przedmiotem zainteresowania planowania ruchu.