Transport multimodalny

Urbanizacja, wzrost liczby mieszkańców i coraz większa świadomość ekologiczna stawiają nowe wyzwania przed transportem pasażerskim i towarowym. Kierowcy samochodów, autobusy, pociągi, zaopatrzenie, a także piesi i rowerzyści muszą dojechać do celu szybko i . To niełatwe zadanie dla inżynierów ruchu, zwłaszcza gdy ludzie i towary przemieszczają się w sposób multimodalny, tzn. kiedy jednocześnie używają różnych środków transportu.