Innovation & forskning

Tänk framåt och säkerställ morgondagens rörlighet

 • Stora insatser krävs för att utforma framtidens mobilitet på ett hållbart sätt, vilket också hjälper till att skydda våra resurser. I åratal har PTV specialister samt planerare och mjukvaruutvecklare varit inblandade i nationella och internationella forskningsprojekt för att utveckla koncept, strategier och modeller för en hållbar mobilitet med tvärvetenskapliga team.

 • Vad tanker du på?

   Lösningar på utmaningar inom transport- och logistik

   Politisk rådgivning inom transportekonomi och logistik

   Integrerade trafik- och logistikrelaterade tillvägagångssätt

   Kunskapsutbyte med akademiska och politiska nätverk

   Hantering av nationella och europeiska forskningsinitiativ

 • Vi har byggt upp ett betydande forskningsnätverk med välkända partners.

  Vår breda erfarenhet är väldokumenterad med över 100 forskningsprojekt. Detta hjälper oss att skapa värdefulla och framtida ledande lösningar för transport och logistik.

  Europeiska kommissionen och offentliga myndigheter

  Forskningsprogram från Europeiska kommissionen och de nationella myndigheter som förbundsministeriet för transport ger oss en tematisk ram för vår forskning. Vi har över 20 års erfarenhet som konsortieledare, projektpartner och experter i nationella och internationella forskningsprojekt.

  Industriella partners

  Vi arbetar med externa partners och kunder samt med våra experter från olika ämnesområden. På så sätt kan vi kombinera djup kompetens inom trafik och logistik i både teorin och verkliga livet. Baserat på våra forskningsresultat försöker vi ständigt förbättra våra produkter och konsulttjänster.

  Universitet, akademiska nätverk och forskningsinstitutioner

  I våra forskningsprojekt samarbetar vi intensivt med universitet och forskningsinstitutioner. Dessutom är vi verksamma inom många akademiska nätverk.

VÅRT FORSKNINGSNÄTVERK