Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange

Syftet med AEOLIX projektet är att integrera olika transportaffärsprocesser med hjälp av logistikmjukvarulösningar.


 • Molnbaserad anslutning och interaktion kommer att leda till effektivare verksamhet längs med logistikkedjan. AEOLIX kommer att identifiera och stänga dataluckor. Det kommer att förbättra kommunikationen mellan alla inblandade parter i leveransprocessen och stödjer utvecklingen av företag, i synnerhet små och medelstora. Genom AEOLIX kan du kombinera lokala IT-plattformar och system i ett skalbart, pålitlig och säkert sätt.


 • Optimerat informationsutbyte längs hela distributionskedjan

  Systeminteroperabilitet och fokus på flexiblel relationsledning mellan logistikaktörer säkerställer ett optimalt datautbyte.

  Förstärker små och medelstora företag

  En integrerad, säker och pålitlig plattform stödjer företag, särskilt små och medelstora.

  Optimalt nätverkande

  Med AEOLIX kan du kombinera lokala IT-plattformar och system.

  Aeolix Homepage