Främja mindre trängsel genom att skapa möjligheter för mer promenader och cykling

FLOW-projektet fokuserar på stadstrafik och analyserar rollen för fotgängare och cyklister.


 • Syftet med forskargruppen är att uppnå ett paradigmskifte och låta gång och cykling existera på samma villkor som motoriserade fordon. Icke-motoriserade transportsätt bör erkännas som ett effektivt sätt att lindra trafiktrycket. Detta övergripande mål kommer att uppnås genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som tillsammans med moderna verktyg ska bedöma effekterna av fotgängare och cykling under kraftig trängsel.


 • Bedömningsmetod under trängsel

  PTV bidrar till detta paradigmskifte genom att ha utarbetat en bedömningsmetod för FLOW-projektet. Genom en multimodal definition av trängsel och en uppsättning av multimodala indikatorer vill man bedöma effekten på de, förhoppningsvis, minskade köerna efter gång- och cykelåtgärder.

  Modellering och konsekvensbedömning

  Kärnan i PTVs bidrag motsvarar en förbättring av de befintliga transportsimuleringsprogramen (PTV Visum, PTV VISSIM och PTV Viswalk), samt utveckla en bedömning av de socioekonomiska effekter för att bättre kunna analysera effekterna av åtgärder som ska göras för att främja promenader och cykling på vägnätverkets prestanda.

  Kapacitet och nätverksbyggande

  Den användarvänliga FLOW-metodik kommer tillsammans med det senaste inom modellering och utvärderingsverktyg direkt appliceras på och testas i städers vägnätverk i hela Europa. 

  www.h2020-flow.eu