Federal Transport Infrastructure Plan

Den nya federala transportinfrastrukturplanen (FTIP 2030) inrättades av förbundsministeriet för transport och digital infrastrukturen.


 • För att bestämma den totala ekonomiska betydelsen av det planerade infrastrukturprojeket användes transportmodeller för att bestämma eventuella effekter på trafiken. Kostnadsnyttoanalyser skapades baserat på dessa resultat. Dessutom var hela bedömningsmetoden av FTIP 2003 granskad i termer av transportsätt.


 • Kritik

  Ministeriet för transport, byggande och stadsplanering (BMVBS) har utsett tre så kallade tekniska samordnare som ska stödja hela processen för att skapa trafikprognos 2030. De kommer också att bidra till att utveckla en metod för bedömning på grundval av det aktuella vetenskapliga kunskapen och bedöma framtida infrastrukturprojekt. Två PTV representanter deltar aktivt i detta projekt: Prof. Dr. Christoph Walther som talesman för de tekniska koordinatorer och Tek. Dr. Volker Waßmuth, PTV Transport Consult GmbH.

  Samordnarnas kvalifikationer

  PTV deltar i utvecklingen av den övergripande utformningen och skapandet av den prestandaspecifikation för de olika projekten och den kvalitetssäkring som krävs för genomförandet av projektet.

  Kvalitetssäkring och metod för FTIPs manual

  År 2015 förlängdes kontraktet så att det nu även kvalitetssäkrar räkenskaperna för de föreslagna projekten och skapandet av metodhandboken bedömning.

  www.bmvi.de/EN/