Att vara mobil I ett föränderligt samhälle

Erbjudanden för städer och länder om mobilitet som är kapabel att möta framtidens behov

 • Enligt prognoser från FN kommer världens befolkning att vara 11.210 miljoner år 2100. Detta är nästan dubbelt så många personer som bebodde världen år 2010. I vissa delar av världen kommer befolkningen att krympa, medan den i andra delar kommer att växa kraftigt. Vårt samhälle blir allt mer varierad och individuell och värden förvandlas. Ny informations- och kommunikationsteknik öppnar upp nya möjligheter i nästan alla områden i livet. Kraven på rörlighet förändras också. Dagens syn på mobilitet måste omvandlas och det kräver en hel del nytänkande hos leverantörer och användare.

  Landsbygden är ofta regioner med minskande befolkning. På dessa platser måste de ansvariga ställa sig frågan om hur de kan garantera tjänster för allmänheten och ändå erbjuda kortast möjliga färdväg. Blomstrande regioner däremot måste konfrontera en hög användartäthet trots att är infrastrukturen är starkt begränsad. Där handlar det snarare om mobilitet i minimala utrymmen och i konkurrens med andra användningsområden.

  Vi hjälper regioner i sökandet efter skräddarsydda lösningar. För utvecklingen av lämpliga koncept tar beaktar vi de nuvarande demografiska, sociala och tekniska frågorna, samt nyutvecklade mobilitetslösningar (delad ekonomi, förarlösa fordon, etc.)

  Läs mer om Delad Rörlighet i vår produktportfölj.
  • Våra verksamhetsområden:

    • Utformning av stationära och mobila erbjudanden för att säkerställa offentliga tjänster
    • Planerar lösningar för att säkerställa tillgängligheten till anläggningar som tillhandahåller offentliga tjänster
    • Åtgärder för att stabilisera den låga efterfrågan på kollektivtrafik
    • Design av flexibla driftsformer för kollektivtrafiken
    • Design av erbjudanden för civila samhällsengagemang (medborgarnas buss, privata bilpooler, etc.)
    • Bedömning av genomförbarheten i olika organisations-, operatörs- och finansieringsmodeller