Autonom körning

Progressiv digitalisering och automatisering är drivande för att skapa innovativa lösningar inom transport och logistik. De bidrar till att stärka säkerhet, effektivitet och miljövänliga processer på ett hållbart sätt.

 • Autonoma fordon som rör sig självständigt och målmedvetet utan ingripande av föraren i verklig trafik är ett exempel på pågående automatisering inom detta område. De kommer att öka bränsleeffektiviteten, förbättra trafiksäkerheten, minska trafikstockningar och därmed också minska CO2-utsläppen. Det är därför autonoma fordon väsentligt kommer att bidra till att säkerställa en hållbar rörlighet. Tillämpningar så som Truck Platooning och dynamisk kontroll av lastplattformar är exempel på ett ökande antal automatiseringsprocesser i logistikbranschen.

  Politiker, forskare och entreprenörer arbetar för närvarande med en rad juridiska, tekniska och vetenskapliga frågor för att skapa en lämplig ram som krävs för att testa och införa automatiserade system.

  Inom transport och logistik levererar vi redan ett brett utbud av lösningar som möjliggör stads- och transportplanering, fordonsflotts- och plattformsoperatörer, och samt tillåter slutanvändaren att hantera dessa nya utmaningar. Vi utvecklar skräddarsydda koncept och hjälper våra kunder förbättra sina produkter och skapa nya tjänster.

  Läs mer om autonom körning i vår produktportfölj.
  • Våra verksamhetsområden:

   • Analys och prognos om framtida rörlighet och utsläppsbesparingar
   • Automatiserad körning tillsammans med tester och analyser av blandad transport
   • Trafikförhållande och prognoser i realtid
   • Planering och styrning av framtida fordonsflottor för godstransport