Bedömning och underhåll av transportinfrastruktur

Strategier, åtgärder och dess totala ekonomiska bedömning för en fungerande trafikinfrastruktur

 • På grund av sitt geografiska läge mitt i Europa är Tyskland ett transitland. Motorvägar och federala vägar utsätts för stora belastningar, vilket skapar ett enormt behov av underhåll och expansion. Dessa problem kolliderar med grundläggande budgetvillkor, och därför kan bara begränsat underhåll och utbyggnationer på utvalda sträckor utföras.

  Vi har utvecklat en mängd modeller och bedömningsprocesser i samband med forskning och konsultprojekt, och som tillsammans med de allmänna fördelarna med åtgärder och program för underhåll och utbyggnad av infrastruktur, kan avslöja hur man borde planera eller prioritera förverkligandet av kommande projekt. Våra modeller och processer tjänar så till att förbereda de efterföljande beslutsfattande processerna. Vi arbetar med att utveckla lämpliga regler, men vi skapar även enskilda processer för våra kunder bedömning. I detta sammanhang har vi bland annat även varit professionell samordnare för utformningen av den tyska federala transportinfrastrukturplanen.

  Med våra lösningar är det möjligt att svara på enskilda frågor i samband med de övergripande ekonomiska fördelarna med strategier och åtgärder för underhåll och utbyggnad av trafikinfrastruktur.

  Våra verksamhetsområden:

  • Beräkning av effekterna i trafiken av enskilda underhållsåtgärder
  • Ekonomiska kalkyler och val av underhållsåtgärder
  • Skapandet av prognoser för nödvändigt underhåll och underhållsplaner på nätverksnivå 
  • Skräddarsy lösningar för bedömning av speciella investeringsprojekt
 • Projekt för Bedömning och underhåll av transportinfrastruktur: