Electric Mobility

E-mobile – en långsiktig utsläppsfri rörelse på vägen

 • Elektromobilitet blir en fast del av erbjudanden om rörlighet, vilket gör det ett avgörande bidrag till försäkran om långsiktig rörlighet. Nu måste samhällen och företag stödja användningen av elfordon med lämpliga grundförutsättningar.

  Redan idag kan vi erbjuda lösningar för att optimera rutter och för att förbereda stads- och transportplanerare, åkerier och slutanvändare för de nya kraven. Till exempel i forskningsprojekt har vi fokuserat intensivt på möjliga initiala användargrupper i passagerar- och frakttrafiken med sina krav och resebeteende. I processen har vi utvecklat en planeringsstrategi för att kunna lokalisera offentligt tillgänglig infrastruktur för laddning vid behov. Dessutom har vi utvecklat lämpliga programverktyg och assistanssystem för effektiv användning av e-fordonsflottor och för ruttplanering anpassat för batterikapacitet.

  Våra verksamhetsområden:

  • Analys och prognostisering av mobilitetsutveckling, utsläppsbesparingar och laddningsinfrastruktur, t.ex. med användning av PTV Visum
  • Planering och utformning av åtgärder för att främja elektromobilitet
  • PTV Navigator med anslutning till serverbaserade tjänster för avståndsprognoser och demonstrationer, inklusive laddstationsassistans
  • Planering och kontroll av E-fordonsflotta

   

  Läs mer om Electric Mobiliy i vår produktportfölj.
 • Projekt för Bedömning och underhåll av transportinfrastruktur: