Gång & cyckling

Till fots och med cykel - På aktiv väg till den utsläppsfria staden

 • Vägen dit verkar fortfarande lång, men alla kan bidra: med aktiv rörlighet såsom promenader eller cykling. ”Om hälften av de bilresor under fem kilometer flyttas till cykel eller gångtrafik till 2020 i Tyskland, kunde 5,8 miljoner ton CO2 sparas”, i enlighet med 2010 års rapport ”Riktlinjer för klimatskydd i stadstrafik” från tyska federala miljöministeriet.

  Även om det ännu inte förklarats fullständigt varför människor går eller cyklar i en stad istället för att åka bil eller åker kollektivt, är det ostridigt att god infrastruktur är en viktig förutsättning. För att ge detta måste administrationen, planerare och trafikanter inse potentialen för aktiv rörlighet: förebyggande av trafikstockningar, mindre utsläpp och mindre buller är bara några fördelar. Infrastrukturplanering för motortrafik ofta sker utifrån en transportmodell. För icke-motoriserade former av rörlighet, är detta synsätt fortfarande i sin linda.

  I vår forskning utvecklar vi våra transportmodeller för att bättre kunna överväga aktiv rörlighet i modellbaserad trafikplanering i framtiden. Dessutom fokuserar vi på design och planerar effekterna av den senaste utvecklingen i rörlighet så som system för cykeluthyrning. Vi utvecklar verktyg för att bedöma fördelarna med aktiv rörelse i städer.

  Våra verksamhetsområden:

  • - Utveckling av innovativa koncept för främjande av gång- och cykeltrafik
  • - Ytterligare förbättring av trafikmodellerna för att förtydliga modelleringsresultaten
  • - Ytterligare förbättring av metoder och tillvägagångssätt för att bestämma och bedöma effekterna

   

  Läs mer om Walking & Cycling i vår produktportfölj.