Multimodal Transport

Välj rätt blandning av transportmedel

 • Människor blir allt mindre fixerade vid ett enda transportmedel, till exempel sin egen bil. Detta gäller särskilt för stadsbor, där allt fler bilar, cyklar och andra transportalternativ finns att hyra vid behov. Principen att ”dela istället för att äga” gör att en delad ekonomi spelar allt större roll. Multimodalitet är mottot, det vill säga ett situationsberoende val av transportmedel. Beroende på aktiviteten, väder, avstånd, tjänsternas kvalitet etc. beslutar användaren till förmån för cykel, buss, tåg eller hyra cykel. Och ibland kan även olika transportmedel kombineras med varandra (intermodalitet).

  Före avresan måste användarna välja vilken variant av transportmedel som är mest lämpliga eller känns bäst, oavsett det är ett multi- eller intermodalt alternativ. Här kan rörliga informationstjänster göra beslutet enklare att fatta och reseplaneringen enklare. Men det är endast ett fåtal av de nuvarande populära ruttplanerare som faktiskt kan planera med multimodala färdsätt. Forskningsavdelningen vid PTV AG arbetar, bland annat, med att ändra på detta.

  Vi arbetar med att skapa innovativa koncept kring hållbar mobilitet som är modern, intelligent och flexibel och som kan kombineras. Vi strävar efter att förbättra verklighetstrogna simuleringar över trafikantinteraktioner och vill kartlägga de olika hyrsystemen i syfte att skapa en grund till intermodala ruttkedjor.

  Våra verksamhetsområden:

  • Utveckling av innovativa koncept och åtgärder för främjande av multimodalitet, särskilt till förmån för miljön
  • Förbättring av transportmodellerna för att förbättra modelleringsresultat
  • Ytterligare förbättring av metoder/strategier för att bestämma och bedöma effekterna av de nya idéerna kring delande

   

  Läs mer om Multimodal Transportation i vår produktportfölj.
 • Project on Multimodal Transport: