Stadslogistik

Vi behöver effektiva logistikprocesser för att säkerställa att alla leveranser når konsumenter, affärer och kontor i stadsområden

 • De godstransporter som krävs för leverans av varor till affärer, fabriker, kontor, etc. utgör en stor del av trafiken i stadsområden. E-handel och hemleveranser bidrar till en ytterligare ökning. Från luftföroreningar, buller och trafikstockningar till snäva leveranstidsluckor och åtkomstbegränsningar - dessa komplexa frågor visar oss hur viktigt det är att göra stadslogistik effektivare och att utveckla hållbara lösningar som bidrar till att minska utsläppen.

  Vi har över åren samlat ihop en gedigen erfarenhet och kompetens inom området för stadslogistik och last mile-logistik genom vårt engagemang i ett flertal forskningsprojekt. Detta inkluderar omfattande metoder såsom urbana distributionscentraler, användning av miljövänlig drivteknik, alternativa transportkoncept samt ett närmare samarbete mellan alla berörda parter. Dessutom har vi arbetat med lösningar som det fysiska Internet, där gods kan transporteras via ett globalt och öppet logistiknätverk med hjälp av standardiserade lådor, och som tillåter planerare att förenkla hanteringsprocesser, dra nytta av effekter från kombinationserbjudanden och öka leveranssäkerheten. Framtiden för stadslogistik bygger på närmare samarbete mellan stadsplanerare, samt transport- och ruttplanerare.

  Våra verksamhetsiområden:

  • Analys och prognos avseende framtida besparingar rörande mobilitet och utsläpp
  • Schemaläggning och kontroll av fordonsflottor, inklusive blandade flottor med hybrid- och elfordon
  • Trucknavigation, inklusive hybrid och elektriska fordon
  Läs mer om stadslogistik i vår produktportfölj.