Synkromodal planering av godstransport

Effektiva, tillförlitliga, hållbara transporter - synkromodal planering är nyckeln

 • Med synkromodal planering kan du optimera och fördela dina logistikprocesser över olika transportsätt och hela transportnätet. Med hjälp av lämpliga transportsätt vid rätt tidpunkt blir leveranser mer effektiva, tillförlitliga och hållbara.

  Eftersom det är möjligt att ändra transportsätt flera gånger genom hela leveranskedjan måste alla involverade parter intensifiera samarbetet. Dessutom krävs nya processer, digitala data och IT-komponenter för att ansluta alla aktörer inom transportnätet till avrandra, så att de kan svara på förändringar omedelbart och därmed välja den bästa transportsätt för den rådande situationen.

  Vi täcker hela spektrumet av synkromodal planering - från bästa praxis för plattformar för tematiska nätverk till IT-tillämpningar som stödjer digital datautbyte och möjliggör användningen av integrerade applikationer för routing och planering. Dessutom har vi redan utvecklat och testat effektiva metoder för tidtabellsbaserad routing i nätverk och för intermodal planering.

  Våra verksamhetsområden:

  • Begrepp, modeller och tillämpningar för synkromodal planering
  • Samarbete med partners och nätverk för att utveckla koncept, modeller och tillämpningar