Big Data analyser

Data är livsnerven i den digitala ekonomin. Nätverksenheter, såsom smartphones, som kan ge information om plats- och molnbaserade tjänster genererar data och insikter som skapar innovationskraft och åstadkomma ny utveckling.

    • Lösningar för ruttplanering, transportlogistik, trafikledning, telematik, mobilitetsportaler och navigering samt trafik- och logistikrelaterade dataförfrågningar är alla utformade för att tillåta användare att gå framåt på ett snabbt och tillförlitligt sätt.

      För att möta dessa krav processerar PTV Group data från olika källor från ledande internationella leverantörer. Resultatet: konsekventa och mycket detaljerade kartor, inklusive sömlös routing för alla länder, ytterligare innehåll såsom funktionslagret eller antenn- och satellitbilder, särskilt analyser av trafikdata eller helt enkelt rätt spatial datamängd. Alternativt finns det lösningar för integration av kartor i befintliga applikationer.

      Våra kunder drar nytta av synergier mellan områdena trafik, transport och logistik. Detta betyder data som samlas in av PTV kan användas för olika O-D trafikfrågor i transportplanering och för trafikprognoser till exempel. Mervärdet skapas ofta genom aggregering och integration av olika dataposter inom ramen för programvaruprodukter och lösningar. Vi fokuserar på ny teknisk utveckling som håller oss à jour med de senaste uppgifterna inom affärstrender.  • Lösningar på Big Data analyser, och: