Cykel- och gångtrafik

Under en lång tid har våra städer och våra gator varit speciellt inriktad mot behoven hos drivna fordon. Men allt fler människor att byta till alternativa rörlighetsformer och inte bara till buss och tåg. Framför allt kortare avstånd reses allt oftare till fots eller med cykel. Detta är en positiv utveckling som bidrar till att minska trafikstockningar, trafikbuller och utsläpp. Dessutom ökar insatserna för klimatskydd, integration och trafiksäkerhet så att fotgängare och cyklister hamnar i fokus för trafikplaneringen.