Electric Mobility - Eldrivna fordon

Klimatmål kan bara uppnås om vi fokuserar på miljövänliga alternativ till konventionella fordon. Tack vare det minimala utsläppet och tystheten är elektromobilitet en av byggstenarna för rörlighet i framtiden. Privata och kommersiella fordon och deras användningsområden kommer att uppleva en radikal förändring, liksom hela våra mobilitetsbeteende. Med konsekvenser för städerna, trafik och användare.