Logistik I stadsområden

Allt fler människor vill bo i städer och urbaniseringen visar inga tecken på att stanna av. Alla dessa nya invånare måste också förses med varor och det måste även industri, handel, hotell- och restaurangsektorerna i området. Detta innebär allt mer logistik i ett begränsat utrymme och det har direkta effekter på miljö, trafikvolym och trafiksäkerhet. Städer vill vara attraktiva för både affärslivet och invånarna. Och bosatta konsumenter vill dra nytta av hemleveranser, men samtidigt inte bli utsatta av buller, trafikstockningar och föroreningar.