Multimodal transport

Urbanisering, befolkningstillväxt och ökad miljömedvetenhet skapar nya utmaningar för passagerar- och frakttrafiken: bilförare, varor, bussar, tåg, gods och även fotgängare och cyklister måste nå sina slutdestinationer effektivt och säkert - en balansgång för planering. Speciellt när människor och varor är på väg på multimodala vis, det vill säga när flera transportmedel används samtidigt.