Field Force Optimisation

Ditt jobb som företagare eller säljare, marknadsförare eller ekonom ger dig alltid nya utmaningar. Du jonglerar ständigt med två stora frågor: å ena sidan som du måste ta itu med strategiskt viktiga affärsbeslut om försäljning, utbyggnad, personal och områdesplanering. Å andra sidan måste du ta hänsyn till aktuella händelser, såsom kortsiktiga förändringar i din säljkår och serviceteknikernas besöksscheman - en daglig utmaning!