Field Force Optimisation

Ditt jobb som företagare eller säljare, marknadsförare eller ekonom ger dig alltid nya utmaningar. Du jonglerar ständigt med två stora frågor: å ena sidan som du måste ta itu med strategiskt viktiga affärsbeslut om försäljning, utbyggnad, personal och områdesplanering. Å andra sidan måste du ta hänsyn till aktuella händelser, såsom kortsiktiga förändringar i din säljkår och serviceteknikernas besöksscheman - en daglig utmaning!

    • Strategiska beslut är grunden som ekonomisk framgång bygger på. Platserna för dina säljare, den geografiska fördelningen av framtidsutsikter och urvalet av kunder spelar också en avgörande roll. För att undvika felaktiga beslut i områdes- och platsplanering bör territorierna först visualiseras och analyseras. Vid planering av besök måste du se till kontinuerlig närvaro av enskilda medarbetare, respektera kundernas önskemål gällande besöksfrekvensen och hålla körtider till ett minimum. Samtidigt måste de anställda vara flexibla så att de kan agera på akuta förändringar i redan planerade möten.

      Regelbunden och systematisk optimering är viktigt att behärska denna komplexa uppgift. Fatta rätt beslut och ge dina kunder och anställda mer tid – med en professionell programvara för geomanagement kan du automatiskt optimera platser och försäljningsområden samt generera effektiva besöksscheman.