Microscopic Traffic Simulation

Rader, kolumner, tabeller, diagram - det finns olika transportplaneringsåtgärder vars effekt kan utvärderas på ett analytiskt sätt och utan att använda dyra simuleringar. Men med en ökande komplexitet i trafiken behövs effekterna av planeringskoncept visas upp visuellt eftersom det kan vara svårt att analysera och förstå när de är baserade på rent aggregerade värden. I det här fallet är en visuell representation av gatutrafik i praktiken det enda alternativet för vissa beslut för att kunna dra säkra slutsatser om trafikkvalitet.