Mobility as a Service (MaaS)

Vi är ständigt uppkopplade. Mobiltelefoner, bilar, hemelektronik, etc. Alla dessa intelligenta tjänster gör vår vardag enklare. Vår rörlighet påverkas också. Nutidens rörliga landskap bestäms av taxiappar och delade färdservicetjänster för både bil och cykel. Både biltillverkare och kommunala förvaltningar samt transportföretag och åkerier måste därför lösningar för att integrera delad rörlighet, "Mobility as a Service" och autonoma fordon i den traditionella trafiken.