Real-Time Traffic Management

Hur kan du göra din trafikledning smartare? Big data med trafikinformation i realtid växer på en daglig basis. Frågan är, hur kan du dra nytta av alla data som finns till hands?

  • Sensorer, smarta kameror, GPS och Bluetooth ger dig en enorm mängd trafikdata i realtid. Din utmaning är att korsreferera olika trafikkällor och analysera dem så att du kan dra nytta av informationen.

   Ett första steg mot ett bättre trafikflöde kan vara att optimera trafiksignaler inom nätverket. Du behöver ett verktyg som hjälper till att minska trängseln på enskilda noder och ett system som optimerar signalprogram som svar på nuvarande trafikflöden för att aktivera ”gröna vågor”.

   I nästa steg kan du kombinera trafikdata för att skapa en detaljerad bild av den aktuella trafiksituationen i en hel stad, eller till och med en region. Med rätt verktyg kan du även förutsäga framtida trafik till upp till en timme. När trängseln är på väg att hopa sig, kommer du att bli den första att veta och kan beräkna flera kombinationer av strategier samtidigt att få fram bästa tänkbara scenario och förhindra trafikstockningar från att bli värre.

   Med hjälp av användarprogram kan du centrera mobilitetslösningar kring användarnas behov - Låt pendlare veta vilka vägar de ska använda för att undvika överbelastning eller skicka dem en notifikation för att informera dem när deras buss är försenad.