Real-Time Traffic Management

Hur kan du göra din trafikledning smartare? Big data med trafikinformation i realtid växer på en daglig basis. Frågan är, hur kan du dra nytta av alla data som finns till hands?