Ruttplanering & optimering

Att planera och optimera rutter och fördelning fordon - det är dina dagliga uppgifter. Du ansvarar för att tillhandahålla en fordonsflotta för att kunna leverera till kunder, dotterbolag, återförsäljare eller andra platser och med att fördela kunder och uppgifter till lämpliga vägar och planera rutterna för enskilda fordon.