Transportation Demand Modelling

Allt eftersom befolkning och stadsområden växer och nya paradigm som delad rörlighet och autonoma fordon flyttar från idé till verklighet blir framtidens transporter allt mer osäkra. Genom att veta var rutten tar dig kan du förbereda dig för oförutsedda.

    • Hur kommer lokaltrafik se ut om 5, 10 eller 20 år? Tillgång och efterfrågan ger värdefull information om nuvarande och förväntade transportscenarier. Transportmodellering hjälper dig genom att ge svar på ”tänk om”-frågeställningar: Vad händer med trafikstockningar, luftkvalitet och olyckor om rondeller installeras i stället för trafiksignaler? Vad händer om människor sluta köra sina egna bilar till förmån för delade turer? Vad händer med landsbygdens busshållplatser och spårvagnar om människor flyttar från landsbygden till innerstaden?

      Som en transportexpert analyserar du situationen idag, och en rad möjliga framtider, för att identifiera de bästa strategierna för att exempelvis förändra trafikledning, väg- och järnvägsinfrastruktur, kollektivtrafik eller politik kring markanvändning och rätten kring bilägande. Var smart och planera för framtiden med hjälp av transportplaneringsverktyg för att identifiera de åtgärdspaket som kan bäst möta mål såsom förbättrad tillgänglighet, eliminerade trafikolyckor, minimerade utsläpp och växande ekonomier.