Allmän adminstration

Enligt uppskattningar från FN kommer två tredjedelar av världens befolkning bo i städer år 2050. Dessa människor behöver tak över huvudet, en tillförlitlig infrastruktur och ett effektiv kollektivtrafiksnätverk. Samtidigt som medborgarnas behov av tillgänglighet och val av varor och produkter inom detaljhandeln måste tillfredställas. Den offentliga förvaltningen bör uppfylla dessa förväntningar och samtidigt garantera säkerheten på gatorna, ett pulserande centrum och ren luft. Detta blir en daglig utmaning - i synnerhet med allt strama budgetar och under vakande ögon av medborgare.