Industri och handel

Sista-minuten-leveranser av nya råvaror för produktion, transport av varor till distributörer och grossister, distribution av produkter till återförsäljare och sista-milen-leverans till slutkund - industri och handel inte kan föreställa sig en värld utan sofistikerade och intelligenta logistikprocesser. Det är därför effektivitet - förutom pålitlighet och punktlighet – måste vara det starkaste ledordet i en värld av ökad globalisering som bidrar till ökad konkurrens och prispress. För att överleva vid sidan av konkurrensen måste företagen minska kostnaderna, optimera sina processer och använda sina resurser mer effektivt.