Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ska möta pendlares efterfrågan. Rutter, tidtabeller, fordon och hållplatser måste återspegla behoven hos passagerarna och samtidigt planeras ekonomiskt.