Organisationer

Det är en balansgång att se till att människor och varor når sin destination så effektivt, snabbt och säkert som möjligt. Dessutom finns det nya standarder som måste uppfyllas på grund av den tekniska utvecklingen som autonom körning och eldrivna fordon eller social utveckling som befolkningstillväxt, urbanisering och delad ekonomi. Detta innebär att aktörer inom logistik och transportindustri måste samarbeta ännu närmare än tidigare. Det är bara tillsammans som industri, handel och politik kan gå vidare och hitta effektiva sätt att hantera aktuella frågor som miljöskydd, integration, trafiksäkerhet och effektivare rörlighet för en växande befolkning som måste dela ett begränsat antal resurser.