Utbildning och forskning

Samarbetet mellan den akademiska världen och industrin kan vara till nytta för båda sektorerna. Universitetens forskningsprojekt är ofta en viktig drivkraft bakom utvecklingen av innovativa koncept och potentiellt nya produkter samtidigt som branschen kan erbjuda studenter och forskare möjlighet att sätta sin forskning i praktiken.