För att hålla trafiken flytande det är viktigt att hantera trafikljus på ett effektivt sätt. Kontrollera enstaka korsningar med PTV Epics och signalnätverk med PTV Balance och för anpassa er till den aktuella trafiksituationen.

 • Hur ser ni till att trafiken flyter?

  Optimera “gröna vågor”

  Skapa dynamiska ”gröna vågor” utan en massa detaljerad planering och minska väntetiderna, restider, utsläpp och buller i ditt nätverk.

  Perfekt integrerad

  Använd PTV Epics för att optimera enstaka korsningar och prioritera kollektivtrafik och fotgängare, använd PTV Balance till att samordna trafikljus över flera noder och använd PTV VISSIM för att perfekt kalibrera och testa båda processerna.

  Ekonomiskt värdefull

  Använd modellbaserad och trafikadaptiv nätverksstyrning för hela ditt nätverk och få grönt ljus på varje väg. Om de används tillsammans med PTV Optima agerar den som feldetektor.

  Visa alla fördelar

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt service & support när det behövs.