Avisering i realtid med PTV Map&Guide

 • Förbättrade aviseringar för dina förare och kunder är något du borde prioritera. PTV Map&Guide ger dig möjligheten att uppnå detta snabbt och enkelt med ett knapptryck. Funktionen för den beräknade leveranstiden (Estimated Time of Arrival, ETA) beräknar körtiden för dina förare och ger en leveranstid till dina kunder. Detta sker automatiskt så du kan undvika att lägga onödig tid på telefonsamtal för att prata med förarna angående statusen för deras leverans och sen behöva vidarebefordra information till dina kunder.

  TESTA GRATIS      KONTAKTA OSS

 • Hur du räknar ut den förväntade leveranstiden i PTV Map&Guide

 • Pålitligare planering

  PTV Map&Guide hjälper dig på den operativa nivån och försäkrar dig om att dina kunder får proaktiv information om den förväntade leveranstiden och statusen på deras leveranser. När det dyker upp oväntade förseningar utmed rutten får dina kunder automatiskt en avisering gällande leveransstatusen och förändringar av leveranstiden.

 • Leveranstidavisering i fyra enkla steg

  1. Transportledaren skickar den planerade rutten från PTV Map&Guide till föraren eller en underleverantör som har PTV Driver-appen installerad (Finns gratis tillgänglig för Android- och iOS-enheter)
  2. Föraren startar resan och aktiverar spårningsfunktionen för leveranstidsberäkning
  3. Kunden får en mailavisering med en länk till hemsidan för att live följa den uppskattade leveranstiden
  4. Uppstår någon förändring eller försening under leverans så finns ankomsttiden tydligt tillgänglig för både speditören och kunden, därmed minskar mängden onödiga telefonsamtal och kunders frustration.
 • Maximal automationsnivå

  Kombinationen av PTV Map&Guide och PTV Driver-appen försäkrar om den högsta graden av flexibilitet och transparens för dig, din förare och din kund. Med den inbyggda funktionen för förväntad leveranstid kan du tidigt upptäcka om något går fel med leveransen och ge din kund en lösning på problemet innan de ens vet om det.

 • Översikt av alla slingor med hjälp av ett kraftfullt system

  PTV Map&Guide utför allt det svåra arbetet för att du inte ska behöva göra det. Vår professionella leveranstidsberäkning är inte enbart bekvämt utan också enkelt att köra igång. Du behöver ingen IT-kunskap eller något ytterligare trackingprogram. När du börjar använda PTV Map&Guides tjänst för leveranstidsberäkning kan du se alla turer i ett fönster och se statusen och den förväntade leveranstiden för varje stopp. Din förare kan dock ha tillgång till detta i PTV Driver-appen vilket ger ytterligare information om leveranstidfönster.