Hantera dina personalkostnader och beräkna minimilön

 • I kombination med fordons-, vägavgifts- och ruttkostnader erbjuder PTV Map&Guide möjligheten för arbetsgivare att lägga till personalkostnader och göra beräkningar på minimilön. Detta innebär att du får en heltäckande kostnadsprofil för en specifik order och kan baka in detta i kostnadsförslaget.

  TESTA GRATIS      KONTAKTA OSS

 • PTV Map&Guide är alltid uppdaterat med lagstadgade internationella löneregler

  Logistikföretag med transporter över flera europeiska länder står ofta inför utmaningar när det kommer till beräkning av minimilön. Tack vare vårt system för ruttplanering beräknas dina förares lön automatiskt och jämförs med landets regler för minimilön. Detta sparar inte enbart tid åt dig då du slipper göra det manuellt, systemet försäkrar dig också om att du alltid är på rätt sida om nationella lagar. PTV Map&Guide beräknar rutter, upphämtning och leverans samt cabotagetjänster utöver förarens arbetstid.

 • Minimera riskerna och maximera vinsterna

  Risken för felberäkningar kan minimeras genom att realistiskt beräkna lönekostnad som en del av den totala kostnadsberäkningen. Det innebär att du kan beräkna kostnaden utan onödig felmarginal vilket ökar din konkurrenskraft gällande kommande offerter.

  Få tillgång till PTV Map&Guides många år av erfarenheten i logistikbranschen och använd ruttplanering som passar dina behov.

 • Fler fördelar innefattar:

  • Automatisering sparar tid vid internationell ruttplanering 
  • Minskade juridiska risker (böter och klampade fordon)
  • Undvik felberäkningar
  • Maximal flexibilitet med avancerade rapporter
  • Enbart en produkt för att ta hänsyn till flera länders lagar om minimilön

  TESTA GRATIS