Din stressfria ruttplanerare

 • PTV Map&Guide är specifikt utvecklat för företag inom logistikbranschen för att planera rutter och optimera stoppens körordning. Det ger alltid den snabbaste, kortaste och kostnadseffektivaste rutten utifrån ditt fordon.

  TESTA GRATIS     KONTAKTA OSS

  • Undvik onödiga omvägar

   Spara tid och minska kostnaderna genom att planera lastbilsrutter med PTV Map&Guide. Ruttplaneringsverktyget tar hänsyn till alla viktiga parametrar som är direkt relevanta för lastbilsanpassade rutter och föreslår enbart lämpliga rutter. Du kan därefter föra över rutterna direkt till din förares navigationsutrustning genom att använda PTV Navigator.

  • Utvecklat för nöjda förare

   Vår lastbilsanpassade ruttplanering tar hänsyn till förares kör- och vilotider samt de lagstadgade regler som finns inom de europeiska länderna. Den visar också tillgängliga lastbilsparkeringar utmed den planerade rutter där förare kan reservera de tillgängliga platserna i förtid.

  • Räkna enbart ut den bästa rutten för dina fordon

   Ruttplaneringsverktyg räknar automatiskt ut den rutt som är anpassad för dina fordon baserat på dess egenskaper. Verktyget exkluderar de vägar som är olämpliga för lastbilar och större fordon utifrån höjd- eller viktbegränsningar.

  • Optimera körordning och tidsfönster

   Utför dina planerade rutter innehållande flera stoppunkter med maximal effektivitet. PTV Map&Guide utför ruttberäkningen baserat på direkt avstånd, vägavstånd eller tidsfönster så som öppettider, ramptider, tillgänglighet eller utifrån kundens bestämda leveransfönster. På detta sätt kan du undvika onödig väntetid och därmed spara kostnader.

  • Förändra planeringen närsomhelst

   PTV Map&Guide ger dig flexibiliteten att planera om din färdplan. Om dina rutter innehåller en oönskad färjelinje, miljözoner, vägavgiftsområden eller t.o.m. smala vägar kan du enkelt exkludera detta i inställningarna.

 • Parametrar i PTV Map&Guide

  • Höjd, bredd, längd, axeltryck eller viktbegränsningar
  • Begränsad tillgänglighet (för tung trafik, t.ex. över 3,5 ton, förbud mot trailer eller ADR-transporter / farligt gods)
  • Andra begränsningar så som trängselskatt
  • Begränsningar p.g.a. långdragna vägbyggnationer eller avstängningar
  • Lagstadgade kör- och vilotider samt din förares tillgänglighet i form av återstående tid av sitt skift
  • Planera rutter utifrån förutbestämda fordonsprofiler samt alternativa ruttberäkningar utifrån dina egna preferenser

  TESTA GRATIS