Utförlig utsläppsberäkning för dina lastbilar

 • Med PTV Map&Guide kan du beräkna koldioxidutsläppet för dina olika fordon baserat på fordonets egenskaper. Varje beräkning ger dig en överblick av dina utsläpp. Ett ökänt utsläpp är utsläppet av mikropartiklar då det är en växthusgas som markant bidrar till global uppvärmning. Genom att beräkna ditt koldioxidutsläpp kan du rikta din fordonsplanering samt förbereda ditt företag för framtida lagändringar.

  TESTA GRATIS      KONTAKTA OSS

 • Hur beräknas utsläpp med PTV Map&Guide

 • Vilka restriktioner finns redan?

  Kunder som köper in tjänster från logistikföretag vill allt oftare få bevis på koldioxidutsläpp som en del i arbetet för grön logistik. Detta innebär att företag tycker det är allt viktigare med hållbarhet i logistikbranschen. Dessutom har flera enskilda länder i Europa redan infört olika lagstiftningar. Till exempel har Frankrike lagt grunden för utsläppsberäkning genom att göra det obligatoriskt för logistikföretag att publikt redovisa sina utsläpp för transporter i och utanför Frankrike. Den integrerade utsläppsberäkningen i PTV Map&Guide förbereder dig för grön logistik och hjälper dig att minska ditt fordons miljöavtryck.

 • Detaljerade utsläppsrapporter för din lastbilstransport

  Dessa rapporter ger dig möjligheten att utvärdera dina exakta koldioxidutsläpp innan avgång. Du kan också närsomhelst planera rutten och fordonen utifrån utsläppsmängd. PTV Map&Guide beräknar utsläpp baserat på det valda fordonet, dess vikt, storleksökning under ruttens gång samt utifrån specifika trafiksituationer.

  • Mer fördelar med PTV Map&Guides koldioxidberäkning:
  • Snabb och enkel koldioxiduträkning
  • Detaljerad utsläppsrapport för dina fordon och rutter
  • Beräkningar av koldioxidutsläpp baserat på den franska förordningen 2011-1336 enligt vilken en koldioxidrapport måste upprättas för alla transporter i och genom Frankrike (lagstadgad förenlig utsläppsrapport)
  • Skapa utsläppsrapporter för underleverantörer
  • Koldioxidberäkning enligt BS EN 16258 (Europeisk standard för beräkning av energikonsumtion för transporttjänster)

  TESTA GRATIS