Vill du göra strategiskt viktiga företagsbeslut om försäljning, expansion, personal och områdesplanering och producera besöksreseplaner för ditt team av säljare eller servicepersonal? Det har aldrig varit enklare med PTV Map&Market. På bara några sekunder kommer programmet att planera den optimala rutten för dig så att du kan spendera mer tid med dina kunder och mindre tid på vägen.

 • Hur kan du få mer tid att spendera med dina kunder?

  Passar alla geografiska marknadsfrågor

  Med PTV Map&Market har du en verklig lösning på allt inom räckhåll: försäljning, marknadsföring, styrning, logistik, service, personal, expansion - en geografisk informationslösning för alla applikationsfall. Använd kartor, data, analyser och funktioner för alla strategiska och operativa frågor i ditt företag.

  Spara tid och resurser

  Kompakta och farbara territorier, korta sträckor och optimerad schemaläggning tillåter dig att göra fler besök per dag och per säljare. Genom att optimera dina platser och förgreningar kan du komma närmare kunderna och öka dina intäkter.

  Öka dina anställdas tillfredsställelse

  Öka tillfredsställelsen och produktiviteten hos dina anställda genom objektiv och öppen säljkårsplanering. Med PTV Map&Market tilldelar du dina anställda försäljningsområden med en jämförbar försäljningspotential och skapar optimerade försäljningsreseplaner.

  Visa alla fördelar

REDAN BETRODDA AV
PTV Map&Market är ett enastående program. Det är tack vare det som vi nu har en helt ny områdesstruktur och en rättvis fördelning av arbete inom säljlaget.

Dietmar W. Haufe
Head of Sales Force på P&G Prestige Products GmbH Germany

Tack vare PTV Map&Market har vi strategiskt optimerat vår reseplanering. Kvaliteten på vår kundservice har ökat kraftigt, kostnaderna har sänkts och både våra medarbetare och kunder är mer nöjda.

Marco Quattrocchi
Application Development på Dr. Grandel

PTV koncernens kompetens kommer från 35 år omfattande erfarenhet av projekt inom säljkårshantering och GeoMarketing.

Thorsten Frerk
GeoManagement Sales på PTV Group

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt service & support när det behövs.