• En planering är bara så bra som den faktiskt utförs. Det är därför planerarens uppgift att inte bara lämna en färdig planering utan också att följa upp på alla fordon ute på vägarna. Kommer alla leveranser i tid? Vilken förare kan ta sig an en extra order? Vilka rutter kan behöva läggas om p.g.a. trafikstockning? Och dessutom behöver transportplaneraren hela tiden undersöka om rutter eller fördelningen kan optimeras samt att utvärdera strategiska beslut som t.ex. att undersöka behovet av nya fordon till fordonsflottan.

  Omvandla komplexiteten i ruttplaneringen och fördelningen till effektivitet med PTV Route Optimiser. Programmet hjälper dina planerare att ha en överblick över alla siffror och all fakta. Transportplaneraren kan skapa rapporter och analysera alla processer i din leveranskedjan och hela tiden hålla sig uppdaterad om alla resurser och identifiera problem och potentiella förbättringar. 

  BOKA EN DEMO KONTAKT

  • Visa rutter, planer och order på kartan

   Att visa rutter på en digital karta ger dina trafikledare en snabb överblick av statusen hos alla leveranser. Vilka rutter är slutförda, vilka är på väg och vilka är planerade? Finns det ett fordon i närheten av en nyligen inkommen order? Har fordonet lediga resurser? Den detaljerade kartan hjälper dina planerare att snabbt och effektivt svara på dessa frågor.

  • Håll koll på tillgängliga resurser

   Inte alla fordon och förare är tillgängliga varje dag. Alla fordon är inte heller lämpliga för alla uppgifter. Det är svårt att hålla koll på dessa begränsningar men PTV Route Optimiser hjälper dig med denna komplexa uppgift. Spara fordonsspecifik information så väl som arbetstid och dina förares specialkunskaper i systemet för att dra nytta av informationen när du planerar och fördelar arbetsorder.

  • Jämför planering med faktiskt utförande

   Hur precis är din planering? PTV Route Optimiser har funktioner för jämförelse mellan målsättning och verkligt utfall för att utvärdera planeringen. Uppstår förseningar återkommande på vissa leveranser eller sträckor? Får samma kunder sina leveranser försent? Upptäck potentiella förbättringar och förändra ditt schema om så krävs.

  • Skapa rapporter och analyser

   Hur många kilometer har dina fordon färdats under de senaste dagarna, veckorna eller månaderna? Hur mycket bränsle gick åt och hur mycket utsläpp av koldioxid blev det? Vilka fordon lastades tyngst? Noggranna analyser och exakta rapporter av tidigare utförda rutter hjälper dig att optimera rutter och fördela stoppen mer effektivt.

 • Har du några frågor?

  Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

  KONTAKTA OSS