• Växer dina transportkostnader oproportionerligt i förhållande till tillväxten i ditt företag? Då är PTV Route Optimiser rätt verktyg för dig. Vårt verktyg hjälper dig att säkerställa optimal användning av din fordonsflotta  och att dina fordon alltid tar den bästa möjliga rutten. Välj PTV Route Optimiser för att minska transportkostnader och förbättra effektiviteten i ruttplanering och ruttoptimering.

  BOKA EN DEMO KONTAKT

Minskade transportkostnader med färre kilometer och mindre bränsle

 • Hur bidrar lösningar för ruttoptimering och ruttplanering till minskad transportkostnad? Det gör programmet genom att automatiskt fördela order optimalt över de tillgängliga fordonen och beräkna optimala rutter för varje enskilt fordon. Att investera i denna lösning betalar snabbt tillbaka sig självt, speciellt om dina förare kör flera turer per dag med flera stopp. Hur är det möjligt? Det är eftersom systemet upptäcker förbättringspotential som även erfarna planerare missar.

  Vad betyder “optimerade rutter”? Det innebär att varje fordon kör färre kilometer och därmed använder mindre bränsle, vilket också bidrar till minskade utsläpp av koldioxid. Det är inte allt, PTV Route Optimiser beräknar automatiskt vägavgifter som uppkommer under rutterna. Du kan välja ett inkludera dessa i ditt kostnadsförslag till kunden eller istället välja att undvika avgiftsbelagda vägar.

 • Minskad transportkostnad med effektivare fordonsanvändning

  System för ruttplanering och ruttoptimering ger mer effektiv fördelning av order för dina tillgängliga fordon. Du kan också kombinera upphämtningar och leveranser för att undvika tomma rundor. Det leder till bättre användningsgrad av dina fordon, med andra ord behöver du färre fordon för samma mängd order eller så kan du utföra fler order med samma antal fordon. Genom att använda dina fordon mer effektivt minskar du operativa kostnader och därmed också den totala transportkostnaden.

Lägre transportkostnad tack vare optimering av lastutrymme

 • Dina fordon är tillgångar som du bör försöka använda så effektivt som möjligt. En lastbil som inte är fullt lastad når inte sin fulla potential men kostnaden är i princip densamma. PTV Route Optimiser beräknar den optimala fördelningen av order på dina fordon för att uppnå maximal produktivitet och resursanvändning. Resultatet är optimalt lastade fordon och en markant minskad transportkostnad.

  Ibland når lasten maxvikt för fordonet samtidigt som det finns fritt lastutrymme kvar. Det är därför PTV Route Optimiser inte enbart räknar på maxvikt utan även det tillgängliga lastutrymmet i form av andra relevanta mått.

 • Har du några frågor?

  Tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna med eventuella frågor du har.

  KONTAKTA OSS